Organisatie

Door de vele kwaliteiten van zeewier en daardoor de talloze toepassingen (voeding, industriële toevoeging, bindmiddel, grondstof, lichaamsverzorging, medicijnen en biofuel) ervan, neemt de belangstelling voor zeewier sterk toe. In de Oosterschelde, waar zeewier van nature al veel voorkomt, bestaan mogelijkheden om op duurzame manier diverse soorten zeewier te kweken. Seaweed Harvest Holland B.V., een samenwerking van de Spennekot Groep en Your Well, bedrijven met brede kennis en ervaring op het gebied van zeewier, ziet kansen om op een innovatieve en commercieel haalbare manier die mogelijkheden te benutten. Seaweed Harvest Holland wordt ondersteund door het Zeeuws Participatiefonds.

 

Op meerdere locaties wil Seaweed Harvest Holland B.V. het jaar door, op een duurzame manier, verschillende soorten van nature in de Oosterschelde voorkomende zeewieren reproduceren, opkweken, oogsten, verwerken en verhandelen, met innovaties op de gebieden van sporulatie van wieren, mechanisatie van het kweken en oogsten en het drogen en verpakken. Gestreefd wordt naar selectie van

uitgangsmateriaal, het kweken op meerdere locaties, het ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk teeltsysteem en de ontwikkeling van een energiearm droogsysteem.  Voorlichting zal worden gegeven over de gebruiksmogelijkheden van zeewieren.

 

Seaweed Harvest Holland is aangesloten bij het Zeewierplatform.

Team Seaweed Harvest Holland:

 Evert, John, Julia, Kees & Niels 

(Niet op foto: John N.)

Copyright © 2016 Seaweed Harvest Holland