Projecten

Goedkeuring voor project: Ontwikkeling van moderne zeewierverwerkingslijn


In samenwerking met Murre Technologies heeft  Seaweed Harvest Holland goedkeuring en financiële steun gekregen, vanuit de provincie Zeeland en van het Ministerie van Economische Zaken voor het project: Ontwikkeling van moderne zeewierverwerkingslijn.


Knelpunt bij de kweek van zeewier in Nederland is dat de kweek op kleine schaal plaatsvindt, omdat grootschalige geautomatiseerde verwerking nog niet mogelijk is. Seaweed Harvest Holland en Murre Technologies willen daarom een nieuwe technische oplossing ontwikkelen voor het wassen en drogen van groen- en bruinwieren, om de grootschalige kweek hiervan mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel van Seaweed Harvest Holland is om 30-40 ton ‘nat’ zeewier per dag te verwerken. Middels het drogen van de wieren wordt het mogelijk gemaakt om de wieren voor langere tijd te bewaren en te exporteren.


Binnen onderhavig project wordt een volledig geautomatiseerde verwerkingslijn voor het produceren van gedroogd zeewier ontwikkeld, inclusief reinigings-, centrifugaal- en droogsysteem. Hiermee kan de zeewierproductie in Zeeland sterk worden verbeterd. Ook wordt een transportsysteem ontwikkeld waar de gewassen planten op kunnen worden uitgezet ten behoeve van het droogproces. Deze ‘droogrekken’ worden zodanig ontwikkeld dat de doorluchtig, het behoud van de inhoudsstoffen en de benodigde manuele handelingen (maximaal 1fte) van het verwerkingsproces optimaal zijn.


Copyright © 2016 Seaweed Harvest Holland